Izrada obračuna plaće i pripadajućih obrazaca JOPPD za paušaliste!

Kako i paušalisti (paušalno oporezivanje) mogu imati radnike, a ne vode knjigovodstvo, za njih radimo plaće i obrazac JOPPD sa pripadajućim virmanima za plaću. Povoljno!