Ušteda troškova za firme koje imaju sjedište na kućnoj adresi

S obzirom da sve više poduzetnika radi od kuće ili tamo ima prijavljeno sjedište , dotakla bih se teme u koju nisu svi poduzetnici upućeni ili to nisu čuli od svog knjigovođe.
Dakle, osnovali ste firmu, koju ste registrirali na kućnu adresu (Vaše vlasništvo ili vlasništvo Vaših roditelja ili sl.) .

Prije početka poslovanja obvezni ste Poreznim organima dostaviti Ugovor o zakupu prostora(dio stana, sobe , sanitarije i sl.).

Kao da je dio kulture odlučiti se za što manji iznos najamnine kak bi se izbjeglo plaćanje većeg poreza na iznajmljivanje Vas kao građanina ili nekog od Vaše rodbine.
No, da li prijaviti prihode od najma minimalno ili prijaviti veće uz neku kalkulaciju?
Moj odgovor je : prijavite više! Naravno, pod uvjetom da firma stječe dobit i da joj je potreban trošak!

Porez na dohodak od najma osobi koja ga iznajmljuje, iznosi oko 10%, a iznos najamnine knjiži se u trošak firme.
Ukoliko nemate taj trošak, osnovica iz koje se plaća porez na dobit je veća, a porez iznosi 20% i to još uvećan za porez (12%) i prirez prema mjestu sjedišta firme(Zagreb, 18%) pri dizanju dobiti sa žiro računa.
Osim ovakve vrste uštede, na unajmljeni poslovni prostor mogu se knjižiti i svi učinjeni realni i dokumentirani troškovi režija, naravno u razmjernom dijelu iznajmljenog prostora. (bez pdv-a).