Tražimo tebe !

Tražimo tebe, našeg novog člana tima za radno mjesto knjigovođa / računovođa (m/ž)

OPIS POSLA

Tvoj će posao biti:

 • obavljanje svih knjigovodstveno računovodstvenih poslova pravnih subjekata
 • praćenje i primjena računovodstvenih i aktualnih propisa i zakonskih promjena

UVJETI

 • SSS ekonomskog usmjerenja
 • imaš minimalno 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • to što govoriš engleski je dodatna prednost
 • motivirana si osoba, spremna na kontinuirano učenje i rad
 • ažurna, sistematična i odgovorna osoba
 • pedantna osoba koja brzo uči
 • odlično podnosiš rad u zadanim vremenskim okvirima
 • otvorena si, pozitivna i komunikativna osoba
 • timski si radnik
 • aktivno koristiš računalo

ŠTO NUDIMO?

 • mogućnost napredovanja
 • kontinuirano usavršavanje
 • ugodno radno okruženje
 • rad na neodređeno uz probni rok

Vrsta posla: stalni radni odnos

Pošalji nam svoje motivacijsko pismo i životopis putem linka za prijavu do 12.10.2018.

Očekuj odgovor u roku par dana i početak rada početkom listopada. Vidimo se brzo.

Minimalna stručna sprema: Srednja škola
Strani jezik: engleski (prednost)
Poznavanje rada na računalu: dobro
Potrebno radno iskustvo: dvije godine

Fond radnih sati 2016

Tablica mjesečnog fonda radnih sati za 2016. godini

Mjesec Ukupan fond sati Broj sati rada Broj sati blagdana
Siječanj 168 152 16
Veljača 168 168 0
Ožujak 184 176 8
Travanj 168 168 0
Svibanj 176 168 8
Lipanj 176 168 8
Srpanj 168 168 0
Kolovoz 184 168 16
Rujan 176 176 0
Listopad 168 168 0
Studeni 176 168 8
Prosinac 176 168 8

 

 

Tablica mjesečnog fonda radnih sati za 2015. godini

Mjesec Ukupan fond sati Broj sati rada Broj sati blagdana
Siječanj 176 160 16
Veljača 160 160 0
Ožujak 176 176 0
Travanj 176 168 8
Svibanj 168 160 8
Lipanj 176 152 24
Srpanj 184 184 0
Kolovoz 168 160 8
Rujan 176 176 0
Listopad 176 168 8
Studeni 168 168 0
Prosinac 184 176 8

 

Donacije

Donacija je darivanje novaca ili proizvoda bez protučinidbe.

Firma može donirati novac porezno priznato do 2% prošlogodišnjeg prihoda.
Ako želi donirati više, može, ali nije porezno priznato.
U slučaju da nemate „prošlu godinu“ tj. da niste poslovali, sve je NEPRIZNATI TROŠAK.
Kada se odlučite na donaciju, potrebno je napisati odluku o DONACIJI .
Drugim tvrtkama ne možete donirati već isključivo neprofitnim udrugama. Ako doniramo svoje proizvode, to je moguće, ali obračunavate PDV na vrijednost takve donacije.(izdajete račun na kojem piše da ga ne treba platiti).
Donirati možete i fizičke osobe ali isključivo za pomoć zbog bolesti za koje treba imati račune i povijest bolesti.

Amortizacija

Ide kraj godine, pa da se malo osvrnemo na AMORTIZACIJU

Amortizacija je trošak dugotrajne imovine raspoređen po godinama korištenja.
U dugotrajnu imovinu smatra se nabava osnovnog sredstva za rad nabavne vrijednosti veće od 3.500,00 kn bez PDV-a (za poduzetnike u sustavu PDV-a) i čiji je rok korištenja duži od jedne godine.
Propisane su Zakonske stope amortizacije za pojedine grupe dugotrajne imovine.
Svaki poduzetnik ima pravo na ubrzanu amortizaciju (duplu) kako bi povećao trošak.
Jednako tako, može se i odreći troška amortizacije i odlučiti ne knjižiti trošak u poslovne knjige.
Još je bitno napomenuti da se amortizacija računa od prvog slijedećeg mjeseca od kad je kupljeno neko sredstvo.
Slike, umjetnička djela , kao i zemlja ne podliježe obračunu amortizacije, kao niti oprema koja nije stavljena u upotrebu.
Osobni automobili čija vrijednost prelazi 400.000,00 kn nije porezno priznati trošak amortizacije.

Novi stečajni zakon u primjeni od 01.09.2015.

Novi Stečajni zakon na snagu stupa 1. rujna i donosi značajne izmjene predstečajnog i stečajnog postupka. Pravne osobe koje su u blokadi duže od 120 dana, automatizmom će u stečaj, neisplata plaća dulje od tri mjeseca razlog je za pokretanje stečaja, a stečajni i predstečajni postupci odvijat će se na sudovima, neke su od novina novog Stečajnog zakona. Jedna od najvažnijih novina novog zakonskog uređenja je automatsko pokretanje stečaja kada je račun tvrtke blokiran dulje od 120 dana, a u tom ga slučaju Financijska agencija (Fina) treba pokrenuti u roku od osam dana. Krenut će se s tvrtkama koje nemaju zaposlenih i koje su u blokadi dulje od tisuću dana, potom onima u blokadi od 360 do tisuću dana, a nakon toga dugotrajno blokirane tvrtke koje imaju zaposlene. Prema novom zakonu, stečaj se otvara nakon što sud utvrdi postojanje stečajnih razloga, a to su nesposobnost za plaćanje i prezaduženost. Kao nesposobnost za plaćanje navodi se, uz ostalo, i neisplata plaća dulje od tri mjeseca. Radnici u takvim tvrtkama naknadu plaće dobivat će iz fonda.

Promjene su vezane i za osiguranje troškova stečajnog postupka, na svakom će se sudu osnovati fond za namirenje troškova stečajnog postupka, a novina je i da se za pokretanje stečaja odgovornima, osim direktora, smatraju i članovi nadzornih odbora ili vlasnici, kojima Fina, kada pokreće stečaj po službenoj dužnosti, može naplatiti do 20.000 kuna predujma za troškove stečaja, ako ga sami nisu pokrenuli. Novim se Stečajnim zakonom napušta i praksa objavljivanja u Narodnim novinama, pa će se ubuduće sve objave koje se vrše u stečajnom postupku, primjerice sudskih pismena, prijava tražbina, izvješća stečajnih upravitelja, objavljivati na e-oglasnoj ploči sudova. Uz novi Stečajni zakon na snagu s početkom rujna stupaju i izmjene Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, a koji utvrđuju zaštitu materijalnih prava radnika u slučajevima stečaja i blokade računa poslodavca. Tim je izmjenama, uz ostalo, regulirano i da će od 1. rujna država isplaćivati do tri minimalne mjesečne plaće radnicima kojima one nisu isplaćene zbog blokade računa poslodavca

Ušteda troškova za firme koje imaju sjedište na kućnoj adresi

S obzirom da sve više poduzetnika radi od kuće ili tamo ima prijavljeno sjedište , dotakla bih se teme u koju nisu svi poduzetnici upućeni ili to nisu čuli od svog knjigovođe.
Dakle, osnovali ste firmu, koju ste registrirali na kućnu adresu (Vaše vlasništvo ili vlasništvo Vaših roditelja ili sl.) .

Prije početka poslovanja obvezni ste Poreznim organima dostaviti Ugovor o zakupu prostora(dio stana, sobe , sanitarije i sl.).

Kao da je dio kulture odlučiti se za što manji iznos najamnine kak bi se izbjeglo plaćanje većeg poreza na iznajmljivanje Vas kao građanina ili nekog od Vaše rodbine.
No, da li prijaviti prihode od najma minimalno ili prijaviti veće uz neku kalkulaciju?
Moj odgovor je : prijavite više! Naravno, pod uvjetom da firma stječe dobit i da joj je potreban trošak!

Porez na dohodak od najma osobi koja ga iznajmljuje, iznosi oko 10%, a iznos najamnine knjiži se u trošak firme.
Ukoliko nemate taj trošak, osnovica iz koje se plaća porez na dobit je veća, a porez iznosi 20% i to još uvećan za porez (12%) i prirez prema mjestu sjedišta firme(Zagreb, 18%) pri dizanju dobiti sa žiro računa.
Osim ovakve vrste uštede, na unajmljeni poslovni prostor mogu se knjižiti i svi učinjeni realni i dokumentirani troškovi režija, naravno u razmjernom dijelu iznajmljenog prostora. (bez pdv-a).

Obavijest vezana uz korištenje prava na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu

Obavijest vezana uz korištenje prava na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu
​Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 143/14 – dalje u tekstu: Zakon) koje su stupile na snagu 1. siječnja 2015. godine proširen je institut oslobođenja od obveze doprinosa na osnovicu, pa će među ostalim i poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje do pet godina biti dužan obračunavati samo doprinose iz osnovice i to:

 1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
 2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5% ,

odnosno u navedenom razdoblju do 5 godina neće postojati obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu i to:

 1. doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 15%
 2. doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5%
 3. doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%.

Mladom osobom smatra se fizička osoba koju poslodavac po osnovi ugovora o radu sklopljenim na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja ima manje od 30 godina života, a do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem. Ove odredbe Zakona primjenjuju se i na osiguranike po osnovi radnog odnosa i na osiguranike po osnovi radnog odnosa – izaslane radnike.

Potrebno je napomenuti da odredbe Zakona o doprinosima NE SADRŽE NIKAKVE DRUGE UVJETE koje je potrebno ispuniti radi ostvarivanja prava na ovu olakšicu, OSIM:

 1. da se ugovor o radu sklapa s osobom do 30 godina života,
 2. da ugovor o radu mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme i
 3. da mlada osoba do 30 godina života nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Navedeno znači da za korištenje olakšice ne postoji uvjet da je mlada osoba bila prethodno prijavljena na zavodu za zapošljavanje, niti da li ima ili nema prethodno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju i slično. Također poslodavac nije dužan izvijestiti niti jednu instituciju prije početka korištenja prava. Ukoliko je mlada osoba s poslodavcem imala sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, a nakon 1. siječnja 2015. sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme poslodavac MOŽE početi koristiti pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu od prvog dana zaključenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima (Narodne novine, broj 157/14, dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da je za mladu osobu poslodavac dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je ugovor o radu sklopljen na neodređeno radno vrijeme. Dokaz (presliku ugovora o radu) poslodavac ne mora dostavljati NITI JEDNOJ INSTITUCIJI, već je navedeni dokaz dužan čuvati u svojim evidencijama, te ga pokazati na eventualno traženje poreznog tijela u postupku poreznog nadzora ili posebnog postupka).

 

 

Od 1. siječnja 2015. promjena roka za dostavu prijave o početku osiguranja

Poslodavac je dužan Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti prijavu o početku osiguranja najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada.

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN, 151/2014), koja stupa na snagu 1. siječnja 2015., izmijenjeni su rokovi za uspostavljanje prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu i s radnim odnosom izjednačene ili slične osnove osiguranja.

Obveznik (poslodavac) je dužan Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti prijavu o početku osiguranja najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada. Nakon uspostavljanja prijave, obveznik preuzima potvrdu u elektroničkom (PDF) obliku (ako je Zavodu dostavio e-prijavu) odnosno ovjereni primjerak prijave u papirnatom obliku (ako prijava nije uspostavljena u elektroničkom obliku). Potvrda služi kao dokaz nadležnim tijelima da je prijava uspostavljena u zakonskom roku.

Ako osiguranik ne započne raditi na dan početka osiguranja koji je dogovoren i uglavljen u odgovarajućem ugovoru, obveznik je to dužan dojaviti Zavodu taj dan, u protivnom je propisana kazna od 61.000,00 do 100.000,00 kuna.
Podsjećamo da se prijave obavljaju isključivo elektroničkim putem preko usluge e-prijavedostupne na internetskoj stranici Zavoda www.mirovinsko.hr, uz iznimku poslodavaca koji zapošljavaju do 3 radnika.

Povećanje osobnog odbitka za isplate nakon 01.12.14.

S obzirom da će promjene u oporezivanju dohodaka nastupiti već u prosincu, a da će već sasvim uhodano biti objavljene par dana prije nego ih svi skupa trebamo primjenjivati – po hitnom postupku i bez ikakvih službenih naputaka, očekujemo opet jedno živahno razdoblje. (plaće za 11 mjesec imaju drugačije olakšice)

Godišnji obračun plaće

Godišnji obračuni plaća će više opteretiti vaše knjigovodstvo, ali ipak dobro je da znate da ste ih dužni obaviti za sve svoje djelatnike koji udovoljavaju propisanim kriterijima, a ciljem  te mjere da se smanji broj poreznih prijava građana.