Izbjegnite ovih 6 najčešćih grešaka malih poduzetnika

Osim inicijalne strasti, želje za radom i učenjem te motivacije za napredovanjem, mali poduzetnici imaju i nedostatak operativnog iskustva koje ih može koštati (i to ne samo u materijalnom smislu!). Koje su to najčešće greške malih poduzetnika otkriva Ivona Platnar, vlasnica knjigovodstvenog servisa Biro 59.

OPREZNO S FINANCIJAMA

1. Loš poslovni plan

Pri otvaranju vlastitog posla, mali poduzetnici često nemaju dobar poslovni plan koji će olakšati daljnju organizaciju i vođenje posla. Također, prebrzo ulaze u otvaranje subjekta koji im trenutno ne odgovara (primjerice d.o.o. umjesto obrta), pa zbog toga imaju više neplaniranih troškova.

2. Neregularno korištenje financija

Mali poduzetnici ponekad nisu svjesni da novac od tvrtke ne mogu podizati za osobne potrebe. Zapamtite, taj novac ima drugu namjenu!

3. Možete li si priuštiti automobil?

Poslovni automobil investicija je za koju nemaju baš svi dovoljno visoke prihode. Ishitrena kupovina može dovesti do pada u financijski gubitak, ali i do problema s Poreznom upravom koja može zatražiti objašnjenje o kupovini (otkuda novac za pozajmicu iz koje se kupuje automobil?).

TREBA KORISTITI POMOĆ IZVANA

4. Računi s podacima firme

Dogodi se da mali poduzetnici ne uzimaju račune s podacima firme pa im se ne može pravdati taj trošak i tako gube eventualni PDV.

5. Nedovoljna informiranost

Cjelokupna operativa koja uključuje, primjerice, pisanje računa, često je nepoznanica novim poduzetnicima. Nedovoljna informiranost rezultira izdavanjem računa koji nisu u :-skladu sa Zakonom ili izdavanjem računa s PDV-om iako nisu u tom sustavu. Tako na kraju ipak moraju uplatiti u državni proračun.

6. Ključna greška

Najveći problem koji obuhvaća sve gore navedene greške malih poduzetnika je NEDOVOLJNO korištenje usluga računovođe. Neiskusni poduzetnici trebaju slušati savjete i informacije koje im pruža njihov računovođa kako bi kvalitetnije rješavali brojne poslovne izazove.

Članak je objavljen u WOMEN IN ADRIA.

Godišnji odmori

Danas sam  Vam odlučila pisati o temi godišnjh odmora, budući da su me moje radnice za korištenje istog upravo pitale. Muževi su im već dobili odluke o korištenju g.o. pa me pitaju da vide mogućnosti korištenja svojih odmora u isto vrijeme s njima.

Dakle, očito je vrijeme za tu temu.

Svaki poslodavac mora na vrijeme planirati godišnje odmore radnika, kako bi poslovanje za vrijeme trajanja istih bilo dobro organizirano. Pravo na plaćeni godišnji odmor svake godine ima radnik i tog se prava ne može odreći. Bitno je naglasiti da eventualni otkazni rok može teći za vrijeme g.o. Blagdani i dani bolovanja ne uračunavaju se u trajanje g.o.

 

  1. TRAJANJE GODIŠNJIH ODMORA

Najkraće trajanje g.o. je 4 tjedna tj. 20 dana za radnike koje rade 5 dana u tjednu ili 24 dana za one koji rade 6 dana u tjednu za svaku kalendarsku godinu osim za maloljetnike i radnike koje rade pod štetnim utjecajima, kao i invalidi. (5 tjedana)

Osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju imaju isto pravo na g.o.

Radnik koji se prvi puta zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na puni godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod tog poslodavca.

U tih 6 mjeseci računa se i bolovanje ako ga je radnik koristio.

Ako radniku želite dati dulji odmor, dovoljno je da mu date takvu odluku ili da je navedeno Ugovorom o radu.

 

  1. RAZMJERNI DIO

Radnik koji nije ostvario pravo na puni godišnji odmor ima pravo na razmjeran dio i to:

  • radnici koji se zaposle 01.07. i nakon toga
  • radnici koji mjenjaju poslodavce, a kod drugog se zaposlio prije 01.07.
  • radnici kojima prestaje radni odnos

 

  1. KORIŠTENJE U DIJELOVIMA

Ukoliko radnik koristi g.o. u više dijelova, mora ga koristiti u najmanje 2 tjedna neprekidno, osim ako je drugačiji dogovor između poslodavca i radnika.

 

  1. NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI G.O.

U svim slučajajevima prestanka Ugovora o radu, a da radnik nije iskoristio pravo na g.o., poslodavac je dužan isplatiti radniku naknadu umjesto korištenja g.o. koja se određuje razmjerno broju dana neiskorištenoga g.o.

 

  1. NEMOGUĆNOST ODRICANJA PRAVA NA G.O.

Radnik se ne može odreći prava na g.o.

 

  1. PRENOŠENJE GODIŠNJEG ODMORA U SLIJEDEĆU KALENDARSKU GODINU

Prema Zakonu o radu omogućeno je da se poslodavac i radnik mogu dogovoriti oko prijenosa g.o. u slijedeću godinu, koji se treba iskoristiti najkasnije do 30.06. tekuće godine.

 

  1. RASPORED KORIŠTENJA G.O.

Poslodavci trebaju donijeti plan korištenj g.o. neovisno o broju radnika pri čemu trebaju voditi računa o organizaciji rada.

Isto tako, može ali ne mora uzeti u obzir prijedlog radnika.

Jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo iskoristiti kada on to želi uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje 3 dana prije.

Poslodavci su dužni svakog  radnika obavijestiti o trajanju i  korištenju istog najkasnije 15 dana prije, u usmenom ili pismenom obliku, a preporučujem pisani oblik zbog zaštite i dokazivanja npr. Inspekciji rada.

 

Odgovornost obrtnika po ovrhi poreznih dugova

Ukoliko se obrtnik stavi u situaciju da mu porezni dug kao i dug po osnovi doprinosa naraste (sa kamatom)  do granice kada isti objektivno ne može platiti, Porezna uprava može se u postupke ovrhe naplatiti i iz imovine koja se vodi na ime obrtnika.

Oprez!

Kada obrtnik nema mogućnosti plaćanja dugova na ime poreza i doprinosa, a poslovanje nema perspektive, najbolje je isti ODMAH zatvoriti bez čekanja da dug naraste tako da Vas je strah da ne izgubite krov nad glavom.

Kada trgovačko društvo ima dugova zbog neplaćanja poreza i doprinosa, direktor ne odgovara svojom imovinom. Direktor može dobiti kaznu kao odgovorna osoba.

Ali, ako se dokaže da je napravio kriminalno djelo, onda odgovara i to je poseban sudski proces.

Likvidacija firme za razliku od zatvaranja obrta, vremenski traje do oko godinu dana i troškovi zatvaranja kreću se i do 10.000,00 kn.