Donacije

Donacija je darivanje novaca ili proizvoda bez protučinidbe.

Firma može donirati novac porezno priznato do 2% prošlogodišnjeg prihoda.
Ako želi donirati više, može, ali nije porezno priznato.
U slučaju da nemate „prošlu godinu“ tj. da niste poslovali, sve je NEPRIZNATI TROŠAK.
Kada se odlučite na donaciju, potrebno je napisati odluku o DONACIJI .
Drugim tvrtkama ne možete donirati već isključivo neprofitnim udrugama. Ako doniramo svoje proizvode, to je moguće, ali obračunavate PDV na vrijednost takve donacije.(izdajete račun na kojem piše da ga ne treba platiti).
Donirati možete i fizičke osobe ali isključivo za pomoć zbog bolesti za koje treba imati račune i povijest bolesti.