Godišnji obračun plaće

Godišnji obračuni plaća će više opteretiti vaše knjigovodstvo, ali ipak dobro je da znate da ste ih dužni obaviti za sve svoje djelatnike koji udovoljavaju propisanim kriterijima, a ciljem  te mjere da se smanji broj poreznih prijava građana.