Godišnji odmori

Danas sam  Vam odlučila pisati o temi godišnjh odmora, budući da su me moje radnice za korištenje istog upravo pitale. Muževi su im već dobili odluke o korištenju g.o. pa me pitaju da vide mogućnosti korištenja svojih odmora u isto vrijeme s njima.

Dakle, očito je vrijeme za tu temu.

Svaki poslodavac mora na vrijeme planirati godišnje odmore radnika, kako bi poslovanje za vrijeme trajanja istih bilo dobro organizirano. Pravo na plaćeni godišnji odmor svake godine ima radnik i tog se prava ne može odreći. Bitno je naglasiti da eventualni otkazni rok može teći za vrijeme g.o. Blagdani i dani bolovanja ne uračunavaju se u trajanje g.o.

 

  1. TRAJANJE GODIŠNJIH ODMORA

Najkraće trajanje g.o. je 4 tjedna tj. 20 dana za radnike koje rade 5 dana u tjednu ili 24 dana za one koji rade 6 dana u tjednu za svaku kalendarsku godinu osim za maloljetnike i radnike koje rade pod štetnim utjecajima, kao i invalidi. (5 tjedana)

Osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju imaju isto pravo na g.o.

Radnik koji se prvi puta zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na puni godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod tog poslodavca.

U tih 6 mjeseci računa se i bolovanje ako ga je radnik koristio.

Ako radniku želite dati dulji odmor, dovoljno je da mu date takvu odluku ili da je navedeno Ugovorom o radu.

 

  1. RAZMJERNI DIO

Radnik koji nije ostvario pravo na puni godišnji odmor ima pravo na razmjeran dio i to:

  • radnici koji se zaposle 01.07. i nakon toga
  • radnici koji mjenjaju poslodavce, a kod drugog se zaposlio prije 01.07.
  • radnici kojima prestaje radni odnos

 

  1. KORIŠTENJE U DIJELOVIMA

Ukoliko radnik koristi g.o. u više dijelova, mora ga koristiti u najmanje 2 tjedna neprekidno, osim ako je drugačiji dogovor između poslodavca i radnika.

 

  1. NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI G.O.

U svim slučajajevima prestanka Ugovora o radu, a da radnik nije iskoristio pravo na g.o., poslodavac je dužan isplatiti radniku naknadu umjesto korištenja g.o. koja se određuje razmjerno broju dana neiskorištenoga g.o.

 

  1. NEMOGUĆNOST ODRICANJA PRAVA NA G.O.

Radnik se ne može odreći prava na g.o.

 

  1. PRENOŠENJE GODIŠNJEG ODMORA U SLIJEDEĆU KALENDARSKU GODINU

Prema Zakonu o radu omogućeno je da se poslodavac i radnik mogu dogovoriti oko prijenosa g.o. u slijedeću godinu, koji se treba iskoristiti najkasnije do 30.06. tekuće godine.

 

  1. RASPORED KORIŠTENJA G.O.

Poslodavci trebaju donijeti plan korištenj g.o. neovisno o broju radnika pri čemu trebaju voditi računa o organizaciji rada.

Isto tako, može ali ne mora uzeti u obzir prijedlog radnika.

Jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo iskoristiti kada on to želi uz obavezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje 3 dana prije.

Poslodavci su dužni svakog  radnika obavijestiti o trajanju i  korištenju istog najkasnije 15 dana prije, u usmenom ili pismenom obliku, a preporučujem pisani oblik zbog zaštite i dokazivanja npr. Inspekciji rada.