JIR ili jedinstveni identifikator računa – što je to?

Fiskalizacija je u Hrvatskoj i poslovanju donijela nova pravila. Fiskalizacija određuje da svi računi moraju biti izdani isključivo putem računalne kase ili programa za prodaju na računalu. Laički rečeno računalo na kojem ispisujete račun, račun se digitalno potpisuje i šalje odmah poreznoj upravi putem internet konekcije na njihov server.

Digitalni certifikat – što je to?

Digitalni certifikat svaki porezni obveznik dobiva u FINI koja je ovlaštena za izdavanje digitalnih certifikata.Digitalni certifikat se ispisuje na računu te se kao takav šalje na server Porezne uprave koja nakon spajanja dodaje JIR te se isti vraća na vaše računa i izlazi na printanje.

Finalno je da izdani račun (koji dajete kupcu) uz sve stavke iznosa, datuma i slično dodaje i JIR broj kojeg nam dodjeljuje Porezna Uprava.

Kako provjeriti pravovaljanost računa

Tako je Vaš račun pohranjen i na Poreznoj Upravi a kako biste provjerili da li je račun pravovaljan  koji ste dobili za uslugu ili robu koju ste kupili i platili možete provjeriti ovdje www.porezna-uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Stranice/Provjeri-fiskalni-račun.aspx

Tko nisu obveznici fiskalizacije i JIR broja

– Sve pravne osobe ili fizičke osobe koje prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost isključuje obvezu izdavanja računa,
– izuzeća za djelatnosti navedene u Prijedlogu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom čl.5.
(neka od izuzeća su: prodaja karata ili žetona u putničkom prometu, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, ostvareni prometi evidentirani preko mjernih uređaja)