Knjigovodstvo za obrtnike

Obrtnici su dužni plaćati porez na dohodak, te se njihov sustav računovodstva temelji na moderniziranoj i pojednostavljenoj verziji knjigovodstva. Porez na dohodak se računa kao razlika između poslovnih izdataka i primitaka u određenom poreznom razdoblju, kao što su mjesec, tromjesečje ili kalendarska godina.

Poslovne knjige koje je obrtnik dužan voditi su knjiga primitaka i izdataka, knjiga prometa, popis dugotrajne imovine i evidencija o tražbinama i obvezama.

Potrebno je naglasiti kako navedene knjige mogu, ali i ne moraju biti fizičke, tj. u papirnatom obliku, već mogu biti i na primjer, u digitalnom obliku. Nije bitan izgled knjiga, već je samo potrebno da se u njima nalaze svi relevantni podaci.

Knjiga primitaka i izdataka je popis svih primitaka i izdataka koji su nastali tijekom jednog poreznog razdoblja te se knjiže prema datumu nastanka. U knjigu prometa se upisuju krajem radnog dana ili početkom sljedećeg svi primitci, bili oni naplaćeni pomoću čekova, kartice ili gotovine.

Obrtnici koji svakodnevno žuriraju knjigu primitaka i izdataka, nisu dužni voditi knjigu prometa.Popis dugotrajne imovine je zapis sve imovine i prava, čija je vrijednost veća od 3.500,00 kn, te vijek trajanja od najmanje godinu dana. Koristi se kako bi se mogli ustvrditi izdatci obrta na dugotrajnu imovinu.Evidencija o tražbinama i obvezama je popis svih primljenih i izdanih računa koji nisu plaćeni ili naplaćeni gotovinom.

Evidenciju nije potrebno voditi ako se računi upisuju prema datumu izdavanja ili primanja u knjigu primitaka i izdataka, dok u slučaju bilježenja računa prema datumu redosljedu naplate ili plaćanja je potrebno voditi dodatnu evidenciju.

U slučaju da više osoba ostvaruje dohodak u obrtu, svaka fizička osoba se gleda kao zaseban porezni obveznik koji je dužan platiti porez za svoj udio ostvarenog prihoda u obrtu. Visine poreznog dohotka za samostalan rad obrtnika mogu iznositi 12, 25 ili 40%, te se primjenjuju ovisno o poreznoj razini.

Svaki obrtnik je dužan Poreznoj upravi dostavljati potrebne izvještaje i dokumentaciju u odgovarajućem mjesecu. Neki od tih dokumenata su prijava za registar poreznih obveznika, koji je obrtnik dužan dostaviti najkasnije tjedan dana nakon početka obavljanja djelatnosti.

Uz to, dužan je još dostaviti i dokumentaciju kao što su prijava poreza na dohodak za određenu godinu, izvještaje o plaći i imovini i druge.