Novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – redoviti učenici srednjih škola te redoviti studenti s 18. godina

Donesen je novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne Novine/80 izdane 28.6.2013.) u kojem se navodi da su svi redoviti učenici srednjih škola i svi redoviti studenti studenti visokih učilišta s navršenih 18. godina imaju obavezu prijaviti se na HZZO kako bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje.

S obzirom da se više zakonski gledano ne smatraju djecom, sukladno tome više ne mogu biti zdravstveno osigurani preko roditelja nego su obavezni prijaviti se na HZZO ili u protivnom gube status osigurane osobe.

Rokovi za prijavu na HZZO ( za srednjoškolce i redovite studente visokih učilišta:

– srednjoškolci 30 dana od prestanka školske godine (točno do datuma 30.09.)
– redoviti studenti visokih učilišta 30 dana od dana isteka akademske godine do datuma 31.10.

Iz Zakona (čl. 7. st. 1.) je propisano da se na obvezno zdravstveno osiguranje obvezno osiguravaju i stječu status osiguranika:

toč. 14.
– redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta iznad 18 godina života koji su državljani RH i imaju prebivalište ili boravište u RH, odnosno državljani RH s prebivalištem u drugoj državi članici koji u RH imaju odobren privremeni boravak, pod uvjetom da nisu obvezno zdravstveno osigurani u drugoj državi članici, te stranci s odobrenim stalnim boravkom u RH, s tim da to pravo mogu koristiti najduže do isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, ali ne duže od navršene 26. godine života.

Sukladno Novom zakonu o obaveznom zdravstenom osiguranju djece, poslodavci nemaju obavezu odjavljivanja djece koja su osigrana preko njihovih zaposlenika.

toč. 15.
– redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta u drugim državama članicama iznad 18 godina života, koji su državljani RH i imaju prebivalište u RH, te stranci s odobrenim stalnim boravkom u RH, s tim da to pravo mogu koristiti najduže do isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje prema propisima države školovanja, ali ne duže od navršene 26. godine života,

toč. 16.
– osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u RH iznad 18 godina života, koje su prema propisima o školovanju u RH ili u drugoj državi članici izgubile status redovitog učenika, odnosno redovitog studenta ako su se prijavile Zavodu u roku 30 dana od dana gubitka status redovitog učenika ili redovitog studenta i ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.