Novo postupanje pri izdavanju računa za robu ili usluge za koju je prije primljen predujam

Određeno je novo postupanje pri izdavanju računa za robu ili usluge za koju je prije primljen predujam i zahtjeva da se na izdanom  računu smanji pdv iz primljenog predujma.

To znači da se na račun zaračunava cjelokupna vrijednost robe ili usluge , ali se na tom istom računu ta zaračunana svota smanji za neto svotu predujma i PDV iz predujma.

U prilogu Vam dajemo primjer za isporuku računa za predujam, a tada i redoviti račun za cjelokupnu isporuku. Dakle, više NE POSTOJI storno računa. (u minus).

racun22    racun23