Obračun prema naplaćenoj naknadi – kazna i zakon

Dana 18. 06. 2013. godine u Narodnim novinama broj 73/13 objavljen je Zakon o porezu na dodanu vrijednost, a članak 139. govori da se PDV po primljenim i naplaćenim naknadama za obrtnike-dohodaše vodi do 31. prosinca 2014.

No novost je da je obavezni sadržaj , tj. izraz koji se mora navesti “obračun prema naplaćenoj naknadi”. Na svakom računu od datuma 1.01.2015. godine mora stajati sadržaj “obračun prema naplaćenoj naknadi” .

Novčana kazna – nepridržavanje obračun prema naplaćenoj naknadi

Kazna za nepridržavanje odredbe je  novčana kazna od 1.000,00 do čak 200.000,00 kuna (prema članku 130, stavak 1 točka 4). Dobra vijest za obrtnike dohodaše jest ta da će oni kao i tvrke neće  obračunavati PDV po izdanim računima, za razliku da sada kada su plaćali PDV za naplaćene  račune. Ovaj zakon stupa na snagu od 25. lipnja 2013. godine.