Od 01.01.2014. novi pozivi na broj prilikom plaćanja obaveznih doprinosa i predujma poreza na dohodak

“Naredba o izmjeni i dopuni naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obaveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javih potreba u 2013. godini”. Od 01.01.2014. novi pozivi na broj prilikom plaćanja obaveznih doprinosa i predujma poreza na dohodak.

narodne-novine

Naredba o izmjeni i dopuni naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obaveznih doprinosa te prihoda

Po odluci koja je objavljena u Narodnim Novinama 120/13 pod imenom “Naredba o izmjeni i dopuni naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obaveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javih potreba u 2013. godini” od 01. siječnja 2014. godine uvode se nove brojčane oznake vrsta prihoda i predujma poreza na dohodak.

Sve se mijenja u svrhu prilagođavanju i primjeni obrasca JOPPD, Primjerice u RSM obrascu mijenja se vrsta prihoda u novu vrstu prihoda, OIB i oznaku izvješća.

Cijelu naredbu “Naredba o izmjeni i dopuni naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obaveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javih potreba u 2013. godini” možete pročitati u cijelosti ovdje link

Nove oznake koje se primjenjuju od 01.01.2014. za vrste doprinosa

8168 – Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem radnog odnosa
8176 – Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem drugog dohotka
8184 – Doprinos za mirovinski osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem obaveze prema poduzetničkoj plaći
8192 – Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja oji se računa sa povećanim trajanjem
8206 – Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima
8222 – Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima

Obaveznici  uplate s oznakama vrsta doprinosa 8168,8176,8174,8192,8206 i 8222 upisuju u:
– polje “model” upisuju HR68
– polje poziv na broj primatelja

  •   4 znamenke uključujući kontrolni broj ( prvi podatak brojčana oznaka vrste doprinosa),
  • drugo OIB (Dodijeljen od stane Ministarstva Financija)
  • treće oznaka izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka (prva dva mjesta su oznaka godine (14),

– slijedeća tri mjesta upisuje se redni broj dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili brojevi na koji su obračunati uplaćeni doprinosi.