Odgovornost obrtnika po ovrhi poreznih dugova

Ukoliko se obrtnik stavi u situaciju da mu porezni dug kao i dug po osnovi doprinosa naraste (sa kamatom)  do granice kada isti objektivno ne može platiti, Porezna uprava može se u postupke ovrhe naplatiti i iz imovine koja se vodi na ime obrtnika.

Oprez!

Kada obrtnik nema mogućnosti plaćanja dugova na ime poreza i doprinosa, a poslovanje nema perspektive, najbolje je isti ODMAH zatvoriti bez čekanja da dug naraste tako da Vas je strah da ne izgubite krov nad glavom.

Kada trgovačko društvo ima dugova zbog neplaćanja poreza i doprinosa, direktor ne odgovara svojom imovinom. Direktor može dobiti kaznu kao odgovorna osoba.

Ali, ako se dokaže da je napravio kriminalno djelo, onda odgovara i to je poseban sudski proces.

Likvidacija firme za razliku od zatvaranja obrta, vremenski traje do oko godinu dana i troškovi zatvaranja kreću se i do 10.000,00 kn.