Potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa za zaposlenike

Prema zakonu o radu, prema članku 124. poslodavac je dužan u roku od osam dana na zahtjev radnika izdati potvrdu o trajanju radnog odnosa kao i o vrsti poslova koje zaposlenik obavlja za poslodavca.

Što u  slučaju prestanka radnog odnosa ?

Kada se radi o slučaju prestanka radnog odnosa poslodavac je dužan u roku od 15 dana od prestanka radnog odnosa zaposleniku vratiti:
– sve njegove isprave
– primjerak odjave obaveznog zdravstvenog
– primjerak odjave s obaveznog mirovinskog osiguranja
– izdati potvrdu o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa.

Poslodavac ne smije u potvrdi o zaposlenju naznačiti ništa što bi radniku otežalo traženje novog posla, sklapanje novog ugovora o radu.

Pogledajte primjer kako bi trebala sadržavati potvrda o vrsti posla koji radnik obavlja u kojem je navedeno trajanje radnog odnosa.

(Naziv poslodavca)
__________________________
(Adresa sjedišta poslodavca)
__________________________
(OIB)

Na temelju čl. 124. st. 2. Zakona o radu (Narodne novine, br. 149/09 , 61/11, 82/12 i 73/13) Poslodavac izdaje
POTVRDU
o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa

1. Radnik _______________________, bio je u radnom odnosu kod Poslodavca u vremenu od ________________ do _______________, s kojim danom mu je prestao radni odnos.
2. Za vrijeme rada kod poslodavca Radnik je obavljao poslove:

_____________________ u vremenu od _________ do __________
_____________________ u vremenu od _________ do __________
_____________________ u vremenu od _________ do __________
_____________________ u vremenu od _________ do __________

Poslodavac
U _______________, _____________. ___________ __________________
(mjesto) (datum) (potpis ovlaštene osobe i pečat)