Pravo na godišnji odmor

Svaki poduzetnik dužan je svojim radnicima omogućiti godišnji odmor. Budući da se do kraja lipnja mora napraviti raspored korištenja odmora, te radnicima uručiti rješenja – ovo je pravo vrijeme da se o tome govori!

Da biste mogli sastaviti raspored, prvo morate utvrditi na koliko dana godišnjeg odmora svaki od vaših djelatnika ima pravo, te s njime razgovarati o eventualnom korištenju godišnjeg odmora u više dijelova. Imajte na umu na takvo korištenje radnik treba pristati, ili to zatražiti, i da o tome trebate imati pismenog traga. Ipak, ako radnik izrazi želju koristiti godišnji odmor u čak tri ili više dijelova, na to i vi kao poslodavac trebate pristati. No, ne zaboravite da tada barem dva tjedna mora iskoristiti u neprekidnom trajanju i to u godini za koju ostvaruje pravo.

Ako nemate pravilnik, a u ugovor o radu ste upisali onu poznatu frazu “prema Zakonu o radu”, onda ćete primjeniti pravilo iz tog Zakona koje kaže da radnik ima pravo na četiri tjedna godišnjeg odmora, (osim maloljetnih radnika i onih na poslovima štetnim za zdravlje, koji imaju pravo na pet tjedana) pa ćete još provjeriti radi li taj radnik pet ili šest dana u tjednu, jer će prvi imati pravo na 20 radnih dana godišnjeg odmora, a drugi na 24 dana.

Ne zaboravite da ćete morati i sve blagdane izbaciti iz brojanja, jer se oni ne uračunavaju u godišnje odmore.
Ovdje je mjesto spomenuti i činjenicu da će bolovanje koje nastupi za vrijeme trajanja godišnjeg odmora ‘zaustaviti’ njegovo korištenje, jer za te dane će radnik trebati primiti naknadu za bolovanje (temeljem tzv.doznake, kojom je ovlašteni liječnik utvrdio postojanje nespososbnosti za rad).