Račun R2 – što sve mora sadžavati?

Puno je pitanja s novim izmjenama zakona što i kako sve treba pisati i biti navedeno na R2 računima.

Što sve mora sadržavati i pisati na R2 računu

1. Mjesto izdavanja računa , broj  računa i datum izdavanja računa

(vezano za broj računa: Prema   Zakonu   broj   računa   sadrži   tri dijela :
1 .numerički broj računa
2. oznaka poslovnog prostora
3. broj naplatnog uređaja

Numerički   broj   računa   mora   slijediti   neprekinuti   numerički redoslijed bez vodećih nula   i
praznina, po svakom poslovnom prostoru ili  po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru .

Pravila   slijednosti   numeričkih   brojeva , popis  poslovnih  prostora te dodijeljene oznake   poslovnih   prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom , koji predočuje u slučaju  nadzora .)

2.  Naziv, adresa  i OIB izdavatelja računa i oznaku  R2

3.  Naziv, adresa  i OIB kupca (kod   obrtnika piše se  uvijek  i  vlasnik   obrta)

4.  Količina i uobičajeni trgovački naziv robe ili isporuke

5.  Nadnevak isporuke

6.  Iznos cijene robe ili usluge

7.  Iznos poreza razvrstan po tarifnom broju
(ne pisati PDV= 150,00 kn nego:PDV po stopi od 25 % =150,00 kn)

8.  Ukupan   iznos   naknade i poreza

9.  Vrijeme   izdavanja   računa   ( sat i   minuta )

10. Oznaku   operatera   (osobe)   na   naplatnom   uređaju

11 . Oznaku   načina   plaćanja : novčanice, kartica, transakcijski račun

12. JIR  jedinstveni   identifikator   računa

13. zaštitni   kod   izdavatelja   obveznika   fiskalizacije

14. Obračun prema naplaćenoj naknadi

Pročitajte više – Nove oznake na R1 i R2 računima i Predaja PDV obrasca do 20. u mjesecu