Objave

JIR ili jedinstveni identifikator računa – što je to?

Fiskalizacija je u Hrvatskoj i poslovanju donijela nova pravila. Fiskalizacija određuje da svi računi moraju biti izdani isključivo putem računalne kase ili programa za prodaju na računalu. Laički rečeno računalo na kojem ispisujete račun, račun se digitalno potpisuje i šalje odmah poreznoj upravi putem internet konekcije na njihov server.

Read more