Objave

Ukidanje radnih knjižica

Obavještavamo Vas da od 01.07.13. radne knjižice odlaze u povijest.
Svaki poslodavac će morati u roku 3 mjeseca vratiti radnu knjižicu svom radniku na
propisani način. Umjesto toga, svoj radni staž pratiti ćemo na webu.