Objave

Obračun prema naplaćenoj naknadi – kazna i zakon

Dana 18. 06. 2013. godine u Narodnim novinama broj 73/13 objavljen je Zakon o porezu na dodanu vrijednost, a članak 139. govori da se PDV po primljenim i naplaćenim naknadama za obrtnike-dohodaše vodi do 31. prosinca 2014.

Read more

Obrtnici i porez na dohodak

Obrtnik koji ostvaruje dohodak od svog obrta, dužan je prema zakonu plaćati porez na dohodak od obrta, koji se utvrđuje kao razlika između izdataka i primitaka za jedno porezno razdoblje. Iznos jedne porezne osnovice se izračunava tako da se od utvrđenog dohotka oduzimaju osobni dobitak i eventualne porezne olakšice, te se na dobiveni rezultat primjenjuje propisana stopa poreza. Kada se dobije osnovica poreza, na nju se zatim obračunava i prirez, čija stopa se određuje na temelju mjesta prebivališta obrtnika.

Read more