Objave

Obrtnici i porez na dohodak

Obrtnik koji ostvaruje dohodak od svog obrta, dužan je prema zakonu plaćati porez na dohodak od obrta, koji se utvrđuje kao razlika između izdataka i primitaka za jedno porezno razdoblje. Iznos jedne porezne osnovice se izračunava tako da se od utvrđenog dohotka oduzimaju osobni dobitak i eventualne porezne olakšice, te se na dobiveni rezultat primjenjuje propisana stopa poreza. Kada se dobije osnovica poreza, na nju se zatim obračunava i prirez, čija stopa se određuje na temelju mjesta prebivališta obrtnika.

Read more