Objave

Novo postupanje pri izdavanju računa za robu ili usluge za koju je prije primljen predujam

Određeno je novo postupanje pri izdavanju računa za robu ili usluge za koju je prije primljen predujam i zahtjeva da se na izdanom  računu smanji pdv iz primljenog predujma.

Read more