Objave

Prijava za stjecanje dobara i primljene isporuke iz DČ.

Prijava za stjecanje dobara i primljene isporuke iz DČ. predaje se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.