Objave

Potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa za zaposlenike

Prema zakonu o radu, prema članku 124. poslodavac je dužan u roku od osam dana na zahtjev radnika izdati potvrdu o trajanju radnog odnosa kao i o vrsti poslova koje zaposlenik obavlja za poslodavca.

Read more