Objave

Od 01.01.2014. novi pozivi na broj prilikom plaćanja obaveznih doprinosa i predujma poreza na dohodak

“Naredba o izmjeni i dopuni naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obaveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javih potreba u 2013. godini”. Od 01.01.2014. novi pozivi na broj prilikom plaćanja obaveznih doprinosa i predujma poreza na dohodak.

Read more