Objave

Knjigovodstvo za obrtnike

Obrtnici su dužni plaćati porez na dohodak, te se njihov sustav računovodstva temelji na moderniziranoj i pojednostavljenoj verziji knjigovodstva. Porez na dohodak se računa kao razlika između poslovnih izdataka i primitaka u određenom poreznom razdoblju, kao što su mjesec, tromjesečje ili kalendarska godina.

Read more

Novo postupanje pri izdavanju računa za robu ili usluge za koju je prije primljen predujam

Određeno je novo postupanje pri izdavanju računa za robu ili usluge za koju je prije primljen predujam i zahtjeva da se na izdanom  računu smanji pdv iz primljenog predujma.

Read more

Prijava za stjecanje i isporuke novih prijevoznih sredstava

Prijava za stjecanje i isporuke novih prijevoznih sredstava predaje se u roku 10 dana od isporuke ili 10 dana od stjecanja novih prijevoznih sredstava.

Prijava za stjecanje i isporuke novih prijevoznih sredstava  podnosi se  samo kod isporuka novih prijevoznih sredstava poreznim obveznicima koji nisu registrirani za potrebe PDV-a. Tu prijavu ne predaju preprodavatelji.

Prijava za stjecanje dobara i primljene isporuke iz DČ.

Prijava za stjecanje dobara i primljene isporuke iz DČ. predaje se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.