JIR ili jedinstveni identifikator računa – što je to?

Fiskalizacija je u Hrvatskoj i poslovanju donijela nova pravila. Fiskalizacija određuje da svi računi moraju biti izdani isključivo putem računalne kase ili programa za prodaju na računalu. Laički rečeno računalo na kojem ispisujete račun, račun se digitalno potpisuje i šalje odmah poreznoj upravi putem internet konekcije na njihov server.

Read more

Račun R2 – što sve mora sadžavati?

Puno je pitanja s novim izmjenama zakona što i kako sve treba pisati i biti navedeno na R2 računima.

Read more

Obračun prema naplaćenoj naknadi – kazna i zakon

Dana 18. 06. 2013. godine u Narodnim novinama broj 73/13 objavljen je Zakon o porezu na dodanu vrijednost, a članak 139. govori da se PDV po primljenim i naplaćenim naknadama za obrtnike-dohodaše vodi do 31. prosinca 2014.

Read more

Potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa za zaposlenike

Prema zakonu o radu, prema članku 124. poslodavac je dužan u roku od osam dana na zahtjev radnika izdati potvrdu o trajanju radnog odnosa kao i o vrsti poslova koje zaposlenik obavlja za poslodavca.

Read more

Novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – redoviti učenici srednjih škola te redoviti studenti s 18. godina

Donesen je novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne Novine/80 izdane 28.6.2013.) u kojem se navodi da su svi redoviti učenici srednjih škola i svi redoviti studenti studenti visokih učilišta s navršenih 18. godina imaju obavezu prijaviti se na HZZO kako bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje.

Read more

Od 01.01.2014. novi pozivi na broj prilikom plaćanja obaveznih doprinosa i predujma poreza na dohodak

“Naredba o izmjeni i dopuni naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obaveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javih potreba u 2013. godini”. Od 01.01.2014. novi pozivi na broj prilikom plaćanja obaveznih doprinosa i predujma poreza na dohodak.

Read more