Donacije

Donacija je darivanje novaca ili proizvoda bez protučinidbe.

Firma može donirati novac porezno priznato do 2% prošlogodišnjeg prihoda.
Ako želi donirati više, može, ali nije porezno priznato.
U slučaju da nemate „prošlu godinu“ tj. da niste poslovali, sve je NEPRIZNATI TROŠAK.
Kada se odlučite na donaciju, potrebno je napisati odluku o DONACIJI .
Drugim tvrtkama ne možete donirati već isključivo neprofitnim udrugama. Ako doniramo svoje proizvode, to je moguće, ali obračunavate PDV na vrijednost takve donacije.(izdajete račun na kojem piše da ga ne treba platiti).
Donirati možete i fizičke osobe ali isključivo za pomoć zbog bolesti za koje treba imati račune i povijest bolesti.

Amortizacija

Ide kraj godine, pa da se malo osvrnemo na AMORTIZACIJU

Amortizacija je trošak dugotrajne imovine raspoređen po godinama korištenja.
U dugotrajnu imovinu smatra se nabava osnovnog sredstva za rad nabavne vrijednosti veće od 3.500,00 kn bez PDV-a (za poduzetnike u sustavu PDV-a) i čiji je rok korištenja duži od jedne godine.
Propisane su Zakonske stope amortizacije za pojedine grupe dugotrajne imovine.
Svaki poduzetnik ima pravo na ubrzanu amortizaciju (duplu) kako bi povećao trošak.
Jednako tako, može se i odreći troška amortizacije i odlučiti ne knjižiti trošak u poslovne knjige.
Još je bitno napomenuti da se amortizacija računa od prvog slijedećeg mjeseca od kad je kupljeno neko sredstvo.
Slike, umjetnička djela , kao i zemlja ne podliježe obračunu amortizacije, kao niti oprema koja nije stavljena u upotrebu.
Osobni automobili čija vrijednost prelazi 400.000,00 kn nije porezno priznati trošak amortizacije.