O čemu ovisi cijena knjigovodstvenih usluga?

Ovisi o nekoliko aspekata:

  1. koja ste vrsta poreznog obveznika
  2. kojom se djelatnosti bavite
  3. kolika je veličina poslovanja
  4. broj zaposlenih
  5. koliko ima dokumenata za unos
  6. dodatne usluge na vaš zahtjev

Konačne cijene određuju se individualno i na temelju razgovora i dogovora sa Vama.

U cijenu naših usluga uračunati su i naši savjeti.

Na zahtjev korisnika naših usluga za posebne konzultacije van redovnog poslovanja, naplaćujemo po dogovoru.

Prijava poreza usluge
Za sve naše korisnike obrasce šaljemo e-poreznom i e-fina (regos) što naplaćujemo 100 kn mjesečno.